POPRAWIAMY JAKOŚĆ UBEZPIECZEŃ

We wszystkim, co
robimy, wierzymy
w kwestionowanie
status quo.

Wierzymy, że ubezpieczenia można realizować  lepiej.

Podważamy status quo rynku poprzez tworzenie innowacyjnych, korzystnych
i przyjaznych 
dla ubezpieczonego umów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nazwę firmy zaczerpnęliśmy od skrótu radiowego CQ", nazywanego też „wywołaniem CQ” lub „wywołaniem ogólnym”. Amerykański związek zrzeszający krótkofalowców i radioamatorów, American Radio Relay League (ARRL), podaje, że skrót CQ był używany w angielskiej łączności telegraficznej w XIX wieku i pochodzi od francuskiego słowa „sécurité” oznaczającego „bezpieczeństwo”. Dzisiaj skrót CQ jest szeroko wykorzystywany w łączności radiowej na pasmach krótkofalowych. Nadawca, wysyłając komendę CQ, zaprasza do rozmowy wszystkich operatorów obecnych na danej częstotliwości.

     Kierujemy się przekonaniem, że zaproszenie do szczerej rozmowy wszystkich zainteresowanych stron jest potrzebne w poszukiwaniu stabilnych i długotrwałych rozwiązań. Wierzymy, że dialog jest kluczem do sukcesu. 

     CQ Broker jest brokerem ubezpieczeniowym aktywnie działającym w interesie swoich Klientów od 2009 roku. Nasz zespół tworzą brokerzy, których doświadczenie sięga 20 lat praktyki zawodowej. Działamy na zlecenie ubezpieczonych, wykonując wszystkie nasze czynności w sposób jasny i zrozumiały i zachowując przy tym dbałość o najwyższy standard naszych usług.

     Zajmujemy się ubezpieczeniami „od początku do końca”, czyli przyjmujemy zlecenie na czynności dotyczące ubezpieczeń wykonywane przez Klienta (przygotowywanie ofert, negocjacje, analizowanie warunków ogólnych i regulaminów z tzw. „małym druczkiem”, odwołania od decyzji zakładów ubezpieczeń itp.). W ten sposób Klient odnosi dodatkową korzyść ekonomiczną polegającą na rzeczywistym outsourcingu istotnych kosztów.

     Główne powody, dla których Klienci współpracują z nami to:

  •  obniżenie kosztów ubezpieczeniowych;
  • poprawa efektywności i szybkości procesu likwidacji szkód;
  • transparentność i innowacyjność naszych usług;
  • współpraca z ekspertami w zakresie ubezpieczeń;
  • delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności;
  • uwolnienie czasu i zasobów pracowników do realizacji kluczowych zadań dla firmy.

    Otwartość, doświadczenie i obserwacja rynku zaowocowały stworzeniem przez nas szeregu innowacji w usługach brokerskich i ubezpieczeniowych. W naszej nowej strategii koncentrujemy się na poprawianiu jakości ubezpieczeń i dostosowywaniu ich do zmieniających się potrzeb i oczekiwań Klientów. Robimy wszystko, aby ubezpieczenia były przyjazne dla Klientów i aby obniżenie kosztów ubezpieczeniowych było przez nich faktycznie odczuwalne.